Chantal van Dam

Boeken

De lucht van zout en teer
Een onthullende roman over de visserijwereld tegen de achtergrond van visquota en visfraude, maar ook het verhaal van een jonge vrouw die zich staande moet houden in een mannenbolwerk.
Fragment (pdf)

 
Familieberichten
‘Familieberichten’ beschrijft, tegen de achtergrond van de Golfoorlog, de zoektocht naar een moeder, naar haar geschiedenis en de rol die ze speelde in het leven van haar dochter en haar tweede man, ‘oom Max’. In een onderkoelde maar beeldende stijl mengt Chantal van Dam tragiek met droogkomische observaties, liefde met oorlog.
Fragment (pdf)
Het Maggischip
Gevraagd naar haar beroep zegt de ik-figuur in dit boek: ‘Ik bescherm de natuur.’ Dit laatste wordt erg letterlijk wanneer zij, tot haar eigen verbazing, een jong katje in huis neemt. De dood van dit ‘dierbaar familielid’ wekt schrijnende herinneringen.
Fragment (pdf)
 
Middelen van bestaan
In dit debuut zijn naast korte verhalen ook meer beschouwende stukken opgenomen. Hieraan ontleent de bundel haar titel. De schetsen, voor een deel eerder gepubliceerd in Propria Cures en Folia Civitatis, handelen onder meer over werkloosheid en de listen die een mens moet verzinnen om op de been te blijven.
Fragment (pdf)